-> Zaproszenie 6.12.2019

Katedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. o godzinie 13:00 w budynku Katedry
i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. Dr hab. Piotr Donizy: Rak Merkla – nowe spojrzenie na histogenezę i etiopatogenezę w erze terapii ukierunkowanych molekularnie.

2. Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski: Sprawozdanie z konferencji „Akredytacja patomorfologii – wyzwania i szanse. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii”.

3. Wolne wnioski.

 

Uczestnikom spotkania przysługują 2 punkty edukacyjne.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

 

Przewodniczący Oddziału Sekretarz Oddziału

 

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                       dr Łukasz Fuławka

-> Zaproszenie 4.11.2019

Katedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. o godzinie 14.30 w budynku Katedry
i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. Dr. Sebastian Bardosi, MVZ für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik in Trier, Germany, „Trends in Pathology – LEAN Laboratory powered by SMART Automation&quot”.

2. Dyskusja

3. Wolne wnioski.

Uczestnikom spotkania przysługują 2 punkty edukacyjne.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                  Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski           dr Łukasz Fuławka

-> WDC 2019

WDC 2019Wrocławskie Dni Cytologiczne”- Wrocław 15.11  do 16.11.2019

Organizatorzy/komitet organizacyjny

Katera i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów

i Fundacją Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu zapraszają na coroczne „Wrocławskie Dni Cytologiczne”, które odbędą się w dniach 15 – 16 listopada  2019 w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu.

Warsztaty dla cytotechników z cytologii na podłożu płynnym (LBC) będą się obywały przez dwa dni tj. 15 i 16 listopada 2019 r.

 • Komitet organizacyjny
 • Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący
 • dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz
 • dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz
 • mgr Katarzyna Rygas – sekretarz
 • mgr Teresa Szkudlarek
 • dr n. med. Elżbieta Leśkow
 • dr n.med. Iwona Kamińska
 • Mgr Joanna Dorywalska

Wrocławskie Dni Cytologiczne
15.11  do 16.11.2019
Miejsce obrad:
Hotel im. Jana Pawła II, 
Św. Idziego 2
 50-327 Wrocław
Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn.
w Hotelu im. Jana Pawła II, 
Św. Idziego 2, 
50-367 Wrocław 
Tel: +48 71 327 14 00
e-mail: hotel@hotel-jp2.pl
UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu

Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:
KATEDRA I ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50
fax: 071 734 39 68
e-mail: katarzyna.rygas@umed.wroc.pl
Koszty udziału w Konferencji:  350 zł
Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę. Koszt udziału w uroczystej kolacji dla osoby towarzyszącej- 150zł
Koszty udziału cytotechników uczestniczących w Sympozjum – 100 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.

Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.

Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Santander Bank Polska SA  NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423
imię, nazwisko/ z dopiskiem WDC 2019 Wrocław
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

 

Wykłady:

 1. Henryk Domański: „Szwedzka cytologia; Tydzień na oddziale cytologii szpitala uniwersyteckiego w Lund”
 2. Jerzy Klijanienko: Cytologia palpacyjnych nowotworów piersi
 3. Jerzy Klijanienko: Nowe spojrzenie na klasyfikacje cytologiczna ślinianek,
 4. Jerzy Klijanienko: Przedstawienie wstępnego programu naukowego na 43rd ECC we Wrocławiu 2020.
 5. Dariusz Lange: Kategoria AUS i guz beleczkowy szkliwiejący jak rozpoznawać by patolog czuł się bezpieczny a chirurg zadowolony?
 6. Paweł Gajdzis: „Cytologia w diagnostyce śródoperacyjnej guzów ośrodkowego układu nerwowego”.
 7. Joanna Spętana: The Paris System for Reporting Urinary Cytology – dowiadczenia własne.
 8. Artur Lipiński: Cytologia na podłożu płynnym – nie tylko diagnostyka ginekologiczna.
 9. Martyna Trzeszcz: Trzeciorzędowy test p16/Ki67 jako nowe podejście diagnostyczne dla HPV-dodatnich i cytologicznie ujemnych wyników w pierwotnym skriningu HPV-zależnym.

-> X Sympozjum „Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych”

OBSzanowni Państwo,

od 2010 roku Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk organizuje doroczne sympozja zatytułowane„Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”.

Sympozja te są miejscem spotkań zarówno członków komisji, jak i młodych naukowców największych wrocławskich uczelni związanych z różnymi dyscyplinami nauki, mającymi wpływ na rozwój technik, metod i procedur biomedycznych. Corocznie gościmy również przedstawicieli ośrodków akademickich z innych rejonów Polski.

W bieżącym, 2019 roku zapraszamy do Uniwersytetu Wrocławskiego, do dobrze znanego wrocławianom miejsca – Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz budynku Instytutu Biologii Eksperymentalnej przy ulicy Kanonia 6/8. Spotkamy się w dniach 14-15 czerwca. Rejestracja uczestników Sympozjum odbywać się będzie od godziny 12, a inauguracja jest planowana na godzinę 13:00.

Informacje dotyczące Sympozjum znajdują się na stronie: www.sympozjumkib.umed.wroc.pl

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich latach Sympozjum stanie się miejscem wymiany poglądów i nawiązania owocnej współpracy przez młodych oraz bardziej dojrzałych badaczy z niemal wszystkich wrocławskich uczelni, a także z Zielonej Góry, Opola i Katowic.

Do zobaczenia w czerwcu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. Dariusz Rakus

-> Zebranie 12.4.2019

Zakład 1903Katedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na zebranie sprawozdawczo- wyborcze
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 (piątek) g. 13.00 przy Marcinkowskiego 1.

 

Program:
1. Licencja dla Zakładów Patomorfologii. Zasady przyznawania.
2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za lata 2016-2019. Udzielenie absolutorium.
3. Wybór władz Oddziału na lata 2019-2022.

 

Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J. Osiecka

 

-> Apel

ura

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów

Z przykrością i smutkiem informuje, że nasza Koleżanka i Przyjaciółka, kierownik Zakładu Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
prof. dr hab. Elżbieta Urasińska uległa tragicznemu wypadkowi w wyniku, którego doznała złamania kręgosłupa i tetraplegii. W chwili obecnej jest poddawana bardzo drogim zabiegom rehabilitacyjnym w Niemczech.

Apeluję o przekazanie darowizny i/lub 1% podatku na Jej rehabilitacje na poniższe konto !

UWAGA!

Można przekazać darowiznę i/lub 1% podatku na rehabilitację Pani Prof. Elżbiety Urasińskiej na konto:

PEKAO S.A. II O/Szczecin 

19 1240 3927 1111 0010 8539 5012 z dopiskiem: Ela Urasińska

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

NIP 852-11-79-253    REGON 810876805       KRS: 0000120305

z apelem o Waszą hojność

                                                                                    prof.dr hab. Michał Jeleń

-> WDC 19.10 – 20.10.2018

Wrocławskie Dni Cytologiczne”- Wrocław 19.10  do 20.10.2018
Organizatorzy/komitet organizacyjny
Katera i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów i Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zapraszają na coroczne „Wrocławskie Dni Cytologiczne”, które odbędą się w dniach 19 – 20 października 2018 w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu.
Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący
dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz
dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz
Katarzyna Rygas – sekretarz
mgr Teresa Szkudlarek
dr n. med. Elżbieta Leśkow
dr n.med. Iwona Kamińska
Mgr Joanna Dorywalska
Rita Filip
 Wrocławskie Dni Cytologiczne 19.10  do 20.10.2018
Miejsce obrad:
Hotel im. Jana Pawła II,
Św. Idziego 2
50-327 Wrocław
Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn.
w Hotelu im. Jana Pawła II, Św. Idziego 2, 50-367 Wrocław; Tel: +48 71 327 14 00
e-mail: hotel@hotel-jp2.pl
UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu
Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ

 1. Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50
fax: 071 734 39 68
e-mail: zpk@aszk.wroc.pl
Koszty udziału w Konferencji:  400 zł
Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.
Koszty udziału cytotechników uczestniczących w Sympozjum tylko w drugim dniu (sobota 20.10.2018 Cytologia szyjki macicy) zostały obniżone do 100 zł.
Liczba miejsc ograniczona.
Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.
Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.
Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423
imię, nazwisko/z dopiskiem WDC 2018 Wrocław
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

PROGRAM
Piątek  19 października 2018
9:00- Otwarcie sympozjum
9:15-prof. dr Henryk Domański (Lund, Szwecja: Propozycja nowej klasyfikacji cytologicznej i systemu raportowania BAC guzów tkanek miękkich.
10:00- prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski (Centrum Onkologii Warszawa): Miejsce cytologii w ocenie  czynników predykcyjnych  w raku płuca.
10:45- dr n. med. Elwira Bakuła -Zalewska (Centrum Onkologii Warszawa): Ocena biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów Tarczycy. Aktualności Klasyfikacji Cytologicznej Systemu Bethesda.

11:15- Dyskusja

11: 30  – przerwa na kawę
12:00 – dr n. med. Paweł Gajdzis (Uniwersytet Medyczny Wrocław), prof.dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie, Paryż ): Mięsak nabłonkowaty (Epithelioid sarcoma) – charakterystyka cytologiczna i immunohistochemiczna. Doświadczenia Intytutu Curie w Paryżu.
12:15 – mgr Joanna Dorywalska (Uniwersytet Medyczny Wrocław): Zastosowanie metody LBC w diagnostyce cytologicznej płynów z jam ciała.
12:30 – dr n. med. Artur Lipiński, dr n. med. Krzysztof Dudek (Uniwersytet Medyczny Wrocław): Ocena materiału cytologicznego uzyskanego metodą EBUS oraz biopsji transtorakalnej w diagnostyce guzów płuca.
12:45- dr n.med. Jan Faryna (Centrum Onkologii Warszawa): Prezentacja ciekawych przypadków z BAC.
13:00 – Dyskusja
19:00- wspólna kolacja

Sobota 20 października 2018

9:00 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie, Paryż): Rola badan cytologicznych w zmianach głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem zmian torbielowatych”.

9:45 – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, dr Jan Faryna, dr Paweł Wiśniewski (Centrum Onkologii Warszawa) : Kierunki modyfikacji  scriningu  raka szyjki macicy  w Europie  –  EFCS Madryt 2018.

10:30- prof. dr hab. Andrzej Nowakowski (Centrum Onkologii Warszawa): Propozycja  strategii profilaktyki raka szyjki macicy  w Polsce.

11:15- dr Maciej Mazurec (Corfamed Wrocław): Kolposkopia, test wysokiego ryzyka HPV i podwójne barwienie p16 / Ki67 jako narzędzie do selekcji drobnych nieprawidłowości cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

11:30 – dyskusja

9:00 – cztery tury (po 2 godz) warsztatów z zakresu cytologii na podłożu płynnym (LBC).
W jednej turze może wciąć udział 20 uczestników. Prowadzenie p. Justyna Mazur B&D.
Przewidujemy obecność przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia i dyskusję nt. miejsca LBC w screningu raka szujki macicy.
Udział w sympozjum – 10 pkt edukacyjnych.

-> Zaproszenie na posiedzenie 15.6.2018

canvasJPGKatedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów,


które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 1, w sali wykładowej Katedry.

Program:
1. dr Joanna Rogala : Zmiany typu sitowatego w prostacie w kontekście WHO 2016. Czy to tylko Gleason pattern 4 ( GP4).
2. dr Krzysztof Ratajczak : Rak prostaty – nowe aspekty współpracy  patomorfolog -urolog wobec klasyfikacji WHO 2016.

Po prelekcji zapraszamy na spotkanie przy kawie.

Organizatorzy spotkania:
Zakład Patomorfologii NZOZ”HIST -MED” s.c. M.Kosinski ,P. Prajs oraz
Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J. Osiecka