-> Zaproszenie na posiedzenie 23 września 2016

2016-9-23 program-posiedzeniaKatedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 23 września 2016 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).   

PROGRAM 

1. Nowotwory mózgu i nowe metody ich leczenia prof. dr hab. Piotr Ziółkowski,

2. Dyskusja i wolne wnioski.

Przewidywany czas posiedzenia 1 h 15 min.

Bezpośrednio po zebraniu odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                  Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski         dr n.med. Beata Osiecka

2016-9-23 program-posiedzenia

 

-> Zaproszenie na posiedzenie 8.4.2016

2016-4-8 program-posiedzeniaOddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Patologów

zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału,

które odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2016 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. Sprawozdanie z działalności Oddziału Wrocławskiego PTP w latach 2013-2016 – prof. dr hab. Piotr Ziółkowski, przewodniczący Zarządu Oddziału,

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału – dr med. Wojciech Rzeszutko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

3. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej,

4. Wybór władz Oddziału Wrocławskiego PTP na lata 2016-2019.

5. Dyskusja i wolne wnioski.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                                       Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                          lek. med. Paweł Kołodziej

-> Zaproszenie 18.12.2015

2015-12-18 Zaproszenie program-posiedzeniaKatedra i Zakład Patomorfologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza na posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 (piątek) o godzinie 12:45 w budynku Katedry
i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna
Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. lek.Danuta Szudlarek, lek.Paweł Gajdzis, lek.Joanna Rogala, lek.Paweł Kołodziej: Guzy neuroendokrynne w nietypowej lokalizacji – problemy z ustaleniem stopnia złośliwości.
2. lek.Paweł Gajdzis, lek.Joanna Rogala, lek.Elżbieta Górzyńska: Guz przestrzeni zaotrzewnowej – Composite pheochromocytoma or paraganglioma – rzadki przypadek własny.
3. Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Patologów
4. Dyskusja
5. Wolne wnioski.

Uczestnikom spotkania przysługują 2 punkty edukacyjne.
Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !
Przewodniczący Oddziału                                                         Sekretarz Oddziału
Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                                lek. med. Paweł Kołodziej

-> Informacje Zarządu Głównego PTP

Warszawa, 12 sierpień 2015

List 4 w kadencji 2013-2016   (cały list)

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Przesyłam informacje o bieżących sprawach, które toczą się mimo urlopów i upalnej pogody.

  1. Przypominam o zgłaszaniu programu proponowanych przez Państwa sesji w czasie zbliżającego się w czerwcu 2016 roku Jubileuszowego XX Zjazdu PTP.
  2. Do Sejmowej Komisji Zdrowia został złożony projekt o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej….
  3. Czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie ogłoszonego konkursu nt. „Szkolenie patomorfologów z histopatologii onkologicznej”…
  4. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 10 sierpnia br. w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania pn.: Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii …
  5. Pod patronatem PTP, zespół diagnostyki do spraw biologii molekularnej i patomorfologii Krajowej Rady do spraw Onkologii zgłosił cztery projekty do realizacji w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych …
  6. Planujemy 24 października (sobota) w Warszawie drugą konferencję Szkoły Młodych Patologów nt. badania makroskopowego materiałów z rakiem piersi, płuca, jelita grubego i prostaty …
  7. Patronat PTP został udzielony Konferencji nt. Rak Tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego (Wisła), IX Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca (6-7 listopad 2015, Warszawa …
  8. Przypominam o Konferencji „Rak Tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego”: raktarczycy2015.pl. …
  9. Coroczne spotkanie Grupy HER2 odbędzie się w Warszawie 4-5 grudnia 2015 roku w Warszawie.
  10. Zapraszam do pisania artykułów nt. współpracy na linii patomorfolog-onkolog w Onkologii po dyplomie …
  11. Czekamy na rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczącego patomorfologii, które podobno jest na ostatnim etapie ustaleń w MZ.

Życzę jeszcze udanych urlopów i wypoczynku

Serdecznie pozdrawiam

Anna Nasierowska-Guttmejer

PATRONAT HONOROWY

Konferencja Badania Biopsyjne Wyzwaniem Współczesnej Neuropatologii odbędzie się 16 października w Warszawie.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydawnictwo Termedia. Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy nad konferencją sprawuje Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Zespół
Neuropatologii Onkologicznej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.

(całość)

-> 11.6. godz.13:00 CYFRYZACJA PATOMORFOLOGII W POLSCE

Chcielibyśmy zaprosić na spotkanie z przedstawicielem firmy OPTA-TECH.

Tematy spotkania:

 • Skanery preparatów histopatologicznych (HAMAMATSU)
 • Platforma do tworzenia cyfrowych atlasów histopatologicznych, telekonsultacji, dydaktyki , prowadzenia projektów badawczych, budowania i zarządzania systemami BioBank  (PathXL)
 • Zaawansowane narzędzia do cyfrowej analizy obrazu (VISIOPHARM),
 • Polsko-holenderski system LIMS, czyli oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przepływem pracy w laboratorium patomorfologicznym.

W trakcie prezentacji fizycznie pokażemy każdy z poniższych elementów.
Dodatkowo uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zeskanowania własnych preparatów mikroskopowych i otrzymają przeglądarkę obrazów Hamamatsu do oglądania zeskanowanych obrazów.

Szczegóły prezentowanych tematów

-> Kraków 12-13 października 2015 NordiQC

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że wzorem roku ubiegłego roku Polskie Towarzystwo Patologów wraz z Norwegian Society of Pathology objęło patronatem międzynarodowy kurs organizowany przez NordiQC poświęcony immunohistochemicznym i molekularnym markerom leczenia celowanego, przeznaczony dla praktykujących specjalistów z dziedziny patomorfologii a także dla rezydentów i  poszerzony o sesję plakatową.

Dodatkowe informacje pod adresem: http://nordiqc-academy.patomorfologia-cmuj.plkonferencje@uj.edu.pl , tel: 0048 (12) 663 23 60,

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału w nim i prosimy o przekazanie informacji o nim wszystkim kolegom, członkom Polskiego Towarzystwa Patologów

W imieniu Polskiego Towarzystwa Patologów

Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer                        Doc Krzystof Okoń

Prezes Zarządu Głównego PTP              Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTP

Pełna treść listu

-> Zaproszenie 22.5.2015

2015-5-22 Zaproszenie program-posiedzeniaKatedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2015 (piątek) o godzinie 12:45 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).
 

PROGRAM

 1. Lek. Łukasz Fuławka (DCO) – Zastosowanie analizy obrazu w ocenie indeksu proliferacyjnego.
 2. Lek. Łukasz Hałoń (DCO) – Rzadkie guzy mezenchymalne piersi. Low-grade fibromyxoid sarcoma w gruczole piersiowym u 33-letniego mężczyzny – opis przypadku .
 3. Zakończenie posiedzenia (około godziny 14.00)

Uczestnikom spotkania przysługują 2 punkty edukacyjne.
Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                        Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                              lek. med. Paweł Kołodziej

-> Konferencja w Warszawie 15-16 maja

Informacja dla rezydentów

„Nowotwory endokrynne i podścieliskowe przewodu pokarmowego”.
Konferencja w dniach 15 i 16 maja 2015 roku pod patronatem Konsultanta Krajowego i Polskiego Towarzystwa Patologów, zalecana dla wszystkich lekarzy rezydentów z patomorfologii.
Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Patologów.
W konferencji mogą również uczestniczyć inni patolodzy.
Szczegóły z zakładce INFO/SPEC lub na stronie Zarządu Głównego PTP

-> Zaproszenie 20.3.2015

2015-3-20 Zaproszenie PTPKatedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca (piątek) o godzinie 12:30 w budynku Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej – Sala konferencyjna, Uniwersytecki  Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213 Wrocław

PROGRAM

1. „Skrining raka szyjki macicy na podłożu płynnym -LBC jako pomost pomiędzy cytomorfologią, a cytopatologią molekularną - lek. med. Martyna Trzeszcz

2. „Cystic Nephroma i Mixed Epithelial And Stromal Tumor jako jeden nowotwór? Opisy przypadków”- lek. med. Paweł Gajdzis.

Uczestnikom spotkania przysługują 2 punkty edukacyjne.
Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                   Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                     lek. med. Paweł Kołodziej