-> Zaproszenie na Biomarkery 2 , rok 2017

ksiaz3-2ZAPROSZENIE

   Miasto Wałbrzych przy współudziale Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Polskiego Towarzystwa Patologów, Oddział Wrocławski
Zapraszają na :
2-gą Ogólnopolską Konferencję „Biomarkery w chorobach nowotworowych”
Miejsce konferencji:   Zamek Książ – Wałbrzych      Termin: 27-28.10.2017 r.
Główne tematy:
– PD-L1 w diagnostyce histopatologicznej i w immunoterapii
– Mutation load w różnych typach nowotworów, np. FMI
– Biopsja płynna jako alternatywa do badań molekularnych w onkologii,
– Proteomika i genomika w chorobach nowotworowych,
– Podstawy patomorfologiczne i genetyczne spersonalizowanej terapii nowotworów
– Tematy różne
Dokładniejsze informacje zostaną wkrótce zamieszczone min. na stronie
Polskiego Towarzystwa Patologów – www.dolpat.pl  oraz na stronie miasta Wałbrzycha.

Kontakt : prof. dr hab. Piotr Ziółkowski;    e-mail:   ziolkows@interia.pl

Szczegółowe informacje i rejestracja:

Bio2

-> Wrocławskie Dni Cytologiczne – Wrocław 20.10 do 21.10.2017

Slajd1-2

Organizatorzy/komitet organizacyjny:

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z :
Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów

Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący
dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz
dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz
Katarzyna Rygas – sekretarz
mgr Teresa Szkudlarek
dr n. med. Elżbieta Leśkow
Mgr Marta Wesoła

Wrocławskie Dni Cytologiczne 19.10  do 21.10.2017

Wiodące tematy sympozjum:
– Cytologia i diagnostyka różnicowa zmian okolicy oczodołu.
– Cytologia i diagnostyka różnicowa raka rdzeniastego tarczycy
– Cytologia i diagnostyka różnicowa w raku piersi.
– Warsztaty z zakresu LBC szyjki macicy oraz moczu

Miejsce obrad:
Hotel im. Jana Pawła II, ul.Św. Idziego 2, 50-327 Wrocław
Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn.w Hotelu im. Jana Pawła II, Św. Idziego 2, 50-367 Wrocław, Tel: +48 71 327 14 00, e-mail: hotel@hotel-jp2.pl
UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu

Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50, fax: 071 734 39 68, e-mail: zpk@aszk.wroc.pl
Koszty udziału w Konferencji: 350 zł
Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.
Koszty udziału cytomorfologów uczestniczących w Sympozjum tylko w drugim dniu (sobota 21.10.2017 Cytologia szyjki macicy) zostały obniżone do 100 zł.
Liczba miejsc ograniczona.

Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.
Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.
Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423
imię, nazwisko/ z dopiskiem WDC 2017 Wrocław

Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

Program:

Piątek 20 października 2017:
9:00  Powitanie uczestników, Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
9:15 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
           Cytology of basal cell tumors of salivary glands
10:00 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
             Orbital Fine Needle Biopsy
11:00 – dr n. med. Elwira Bakuła – Zalewska (Centrum Onkologii Warszawa)
             Cytopatologia  i  diagnostyka różnicowa  raka rdzeniastego tarczycy
11:30 – przerwa na kawę
12:00 – planowany wykład prof dr hab. Henryka Domańskiego (Instytut Patologii w Lund)
13:00 – Przerwa obiadowa
Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Jeleń
14:00 – dr n. med. Jan Faryna, dr n. med. Michał Pyzlak ( Centrum Onkologii Warszawa)
              Porównanie oceny cytologicznej  oraz immunohistochemicznej z materiałem pooperacyjnym w raku piersi
14:30 – dr n. med. Jan Faryna, prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
             Znaczenie biopsji aspiracyjnej  w obecnie stosowanym algorytmie  diagnostyki i  terapii raka piersi
15:00 – Warsztaty:
Cytologia szyjki macicy i cytologia moczu na podłożu płynnym (LBC). Prowadząca p. Justyna Mazur
19:00- Wspólna kolacja

Sobota 21 października 2017
9:00 – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
           Współczesne  algorytmy postępowania w  skryningu  raka szyjki macicy ( cytologia na podłożu płynnym i ocena HPV )
9:30 – dr n. med. Prosaczyk (Siedlce)
           Omówienie logistyki badań profilaktycznych
10:00 – dr n. med Martyna Trzeszcz (Wrocław)
Nowe zastosowanie testu cytologicznego p16/Ki67 w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL – „p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy first-negativity” aktualne wyniki.
10:30 – p. Justyna Mazur
             LBC metodyka i zastosowanie, doświadczenia własne oraz podsumowanie warsztatów.


Organizator informuje, że program może ulec niewielkim zmianom.

-> Zaproszenie na posiedzenie 22.9.2017

Katedra_i_Zaklad_Anatomii_Patologicznej_68660_Fotopolska-EuKatedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów,


które odbędzie się w dniu 22 września 2017 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w sali seminaryjnej na II piętrze.

Referaty zaprezentuje gość sponsorowany przez  Zakład Patomorfologii ” Hist-Med” s.c. Zakład diagnostyczny, Adres: ul. Kamieńskiego 79A , 51-124 Wrocław

1. Autor:  Agnieszka Nawrocka-Kunecka-   „Diagnostyka różnicowa zapaleń jelit w materiale oligobiopsyjnym.   Jak interpretować obraz mikroskopowy – algorytm postępowania.”
Diagnostyka Consilio, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im M.Pirogowa Łódź

2. Łukasz Hałoń „Myxoid liposarcoma w gruczole piersiowym u 57 letniej kobiety – przerzut z guza pierwotnego w dole podkolanowym sprzed 5 lat, czy drugie niezależne ognisko mięsaka? (DCO Wrocław).

Uczestnikom posiedzenia przysługują 2 punkty edukacyjne. Obecność Kolegów specjalizujących się jest obowiązkowa.
Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J.Osiecka
Podejrzyj

-> Zaproszenie na posiedzenie 26.5.2017

Zakład MKatedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Referaty zaprezentują Koledzy, pracujący w Zakładzie Patomorfologii DCO .

PROGRAM

  1. Rózne twarze guza ziarnistokomórkowego Abrikossoffa – lekarz Ewelina Iwaneczko

  2. Myxoid liposarcoma w gruczole piersiowym u 57 letniej kobiety- przerzut z guza pierwotnego w dole podkolanowym sprzed 5 lat, czy drugie niezależne ognisko mięsaka? – opis przypadku – lekarz Łukasz Hałoń.

  3. Rola patologa w personalizowanej medycynie nowotworów – lekarz Łukasz Fuławka.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                                                          Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                                               dr n.med. Beata Osiecka

-> Zaproszenie do Krakowa 2017

ryw_1Saul Suster MD, wraz z Medical College of Wisconsin CME, Arkadi M. Rywlin AMR , Stowarzyszeniem Polskich Patologów SPP i Polskim Towarzystwem Patologów PTP,

Zapraszają na:

9 Międzynarodowe Sympozjum Anatomii Patologicznej Arkadi M.Rywlina w Krakowie 26-28 czerwca 2017.

Szczegółowy program

-> Zaproszenie na posiedzenie 24.3.2017

2017-3-24 zaproszenieKatedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 24 marca 2017 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. lek. Alina Parshankowa – Opis ciekawego przypadku biopsyjnego.
2. mgr Kinga Walaszek, dr Marta Woźniak – A. Osteopontyny (OPN) w diagnistyce nowotworów złośliwych B. Znaczenie insuliny w leczeniu nowotworów złośliwych.

Przewidywany czas posiedzenia 1 h 15 min.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                                         Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                                  dr n.med. Beata Osiecka

-> Zaproszenie na posiedzenie 8.12.2016

2016-12-8-program-posiedzenia

Katedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 (czwartek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. Nowości ze świata patologii – prezentacje rezydentow Katedry i Zakladu Patologii. Danuta Szkudlarek, Izabela El-Hassanieh, Kamil Olejnik

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                             Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                     dr n.med. Beata Osiecka

-> Wrocławskie Dni Cytologiczne 2016

hotel-jp220161022_082623

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów i Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zapraszają na coroczne spotkanie cytologiczne.

Spotkanie odbędzie się w dniach 21.10 – 22.10.2016
jak zwykle w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu ul. św Idziego 2.

Swój przyjazd potwierdzili  zaprzyjaźnieni z nami:
prof. Jerzy Kljerzy_klijanienkoijanienko z Instytutu Curie w Paryżu oraz
henryk_domanskiprof. Henryk Domański z Lund.

 

PROGRAM
Piątek 21 października 2016
9:00  Powitanie
9:15  prof. Jerzy Klijanienko – Aspekty techniczne i morfologiczne diagnostyki histologicznej i cytologicznej raka piersi.
10:15  prof. Henryk Domański – Biopsja cienkoigłowa skóry i tkanki podskórnej.
11:15  przerwa kawowa

11:30  dr Jan Faryna – Diagnostyka cytologiczna – prezentacja przypadków
11:50  dr Jan Faryna – Porównanie oceny cytologicznej oraz immunohistochemicznej z materiałem pooperacyjnym u pacjentek z rakiem piersi.
12:10  Michał Jeleń; Artur Lipiński – Skrining cytologiczny raka odbytu.
12:25  Dyskusja
13:00 Przerwa obiadowa

14:00  dr Elwira Bakuła- Zalewska – Biopsja aspiracyjna tarczycy – co nowego ?
14:15  Dyskusja
14:30  Warsztaty
19:00  Wspólna kolacja
 
Sobota 22 października 2016
9:00  prof. Włodzimierz Olszewski – Aktualny stan modyfikacji programów profilaktyki raka szyjki macicy.
10:00  dr M. Rekosz – Algorytm postepowania diagnostycznego w rozpoznaniu AGC
10:15  dr Martyna Trzeszcz – Czy istnieje efektywna metoda skriningu raka szyjki macicy, która optymalizuje korzyści i ograniczenia.
10:30  dr Paweł Weber – LBC w świetle współczesnej diagnostyki raka szyjki macicy.
10:45  Dyskusja
Justyna Mazur: Warsztaty z cytologii na podłożu płynnym – cytologia szyjki macicy BD SurePath
11:00  Posumowanie warsztatów
Mikroskopy i preparaty dostępne będą 21.10.2016 od godziny 15:00.
12:00 /13:00 Zakończenie sympozjum

Ceny jak w roku ubiegłym – 300 PLN za 2 dni wraz z kolacją, 100 PLN za jeden dzień – sobota. Kolacja dla osoby towarzyszącej w pierwszym dniu 100 PLN.
Przelewu prosimy dokonywać na konto:
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul.Mikulicza-Radeckiego 5 ,
50-345 Wrocław , tel. 71 784 11 84(85), fax. 71 784 00 49
BZ WB K 4O.WROCŁAW nr 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423
z dopiskiem: Wrocławskie Dni Cytologiczne
Po dokonaniu wpłaty bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia z danymi do faktury
na adres fundacji email:  fundacjaum@fundacjaum.pl
NIP: 898-00-26-419 , KRS 0000051251
Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący
dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz
dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz
Katarzyna Rygas – sekretarz tel. +71 734 39 60
mgr Teresa Szkudlarek
dr n. med. Elżbieta Leśkow
mgr Marta Wesoła

-> Zaproszenie na posiedzenie 23 września 2016

2016-9-23 program-posiedzeniaKatedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 23 września 2016 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).   

PROGRAM 

1. Nowotwory mózgu i nowe metody ich leczenia prof. dr hab. Piotr Ziółkowski,

2. Dyskusja i wolne wnioski.

Przewidywany czas posiedzenia 1 h 15 min.

Bezpośrednio po zebraniu odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                  Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski         dr n.med. Beata Osiecka

2016-9-23 program-posiedzenia

 

-> Zaproszenie na posiedzenie 8.4.2016

2016-4-8 program-posiedzeniaOddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Patologów

zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału,

które odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2016 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. Sprawozdanie z działalności Oddziału Wrocławskiego PTP w latach 2013-2016 – prof. dr hab. Piotr Ziółkowski, przewodniczący Zarządu Oddziału,

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału – dr med. Wojciech Rzeszutko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

3. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej,

4. Wybór władz Oddziału Wrocławskiego PTP na lata 2016-2019.

5. Dyskusja i wolne wnioski.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                                       Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                          lek. med. Paweł Kołodziej