-> Posiedzenie zarządu 26.11.2013

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PTP ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO

W dniu 26 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTP.
Uczestnicy posiedzenia w składzie: przewodniczący Prof.dr hab. Piotr Ziółkowski, 1-szy zastępca dr n.med. Andrzej Wojnar, 2-gi zastępca Prof.dr hab. Julia Bar, skarbnik dr n.med. Zdzisław Woźniak i sekretarz lek.med. Paweł Kołodziej, omówili wstępny plan posiedzeń naukowych Towarzystwa na rok 2014 oraz tematy spotkań.
Dyskutowano nad wprowadzeniem punktów edukacyjnych za udział w posiedzeniach Towarzystwa oraz o szczegółach pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł oprócz składek członkowskich.
     Zdecydowano o założeniu strony internetowej oddziału Towarzystwa o charakterze ogłoszeniowym i informacyjnym oraz o powołaniu sekcji naukowej – Patologii Molekularnej z przewodniczącą Prof. Julią Bar. Zaproponowano termin najbliższego spotkania członków Oddziału w dniu 10 stycznia 2014 r.

Sekretarz Oddziału                                                                   Przewodniczący Oddziału
lek.med.Paweł Kołodziej                                                         Prof.dr hab. Piotr Ziółkowski