Archiwa autora: pako

-> X Sympozjum „Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych”

OBSzanowni Państwo,

od 2010 roku Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk organizuje doroczne sympozja zatytułowane„Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”.

Sympozja te są miejscem spotkań zarówno członków komisji, jak i młodych naukowców największych wrocławskich uczelni związanych z różnymi dyscyplinami nauki, mającymi wpływ na rozwój technik, metod i procedur biomedycznych. Corocznie gościmy również przedstawicieli ośrodków akademickich z innych rejonów Polski.

W bieżącym, 2019 roku zapraszamy do Uniwersytetu Wrocławskiego, do dobrze znanego wrocławianom miejsca – Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz budynku Instytutu Biologii Eksperymentalnej przy ulicy Kanonia 6/8. Spotkamy się w dniach 14-15 czerwca. Rejestracja uczestników Sympozjum odbywać się będzie od godziny 12, a inauguracja jest planowana na godzinę 13:00.

Informacje dotyczące Sympozjum znajdują się na stronie: www.sympozjumkib.umed.wroc.pl

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich latach Sympozjum stanie się miejscem wymiany poglądów i nawiązania owocnej współpracy przez młodych oraz bardziej dojrzałych badaczy z niemal wszystkich wrocławskich uczelni, a także z Zielonej Góry, Opola i Katowic.

Do zobaczenia w czerwcu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. Dariusz Rakus

-> Zebranie 12.4.2019

Zakład 1903Katedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na zebranie sprawozdawczo- wyborcze
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 (piątek) g. 13.00 przy Marcinkowskiego 1.

 

Program:
1. Licencja dla Zakładów Patomorfologii. Zasady przyznawania.
2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za lata 2016-2019. Udzielenie absolutorium.
3. Wybór władz Oddziału na lata 2019-2022.

 

Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J. Osiecka

 

-> Apel

ura

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów

Z przykrością i smutkiem informuje, że nasza Koleżanka i Przyjaciółka, kierownik Zakładu Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
prof. dr hab. Elżbieta Urasińska uległa tragicznemu wypadkowi w wyniku, którego doznała złamania kręgosłupa i tetraplegii. W chwili obecnej jest poddawana bardzo drogim zabiegom rehabilitacyjnym w Niemczech.

Apeluję o przekazanie darowizny i/lub 1% podatku na Jej rehabilitacje na poniższe konto !

UWAGA!

Można przekazać darowiznę i/lub 1% podatku na rehabilitację Pani Prof. Elżbiety Urasińskiej na konto:

PEKAO S.A. II O/Szczecin 

19 1240 3927 1111 0010 8539 5012 z dopiskiem: Ela Urasińska

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

NIP 852-11-79-253    REGON 810876805       KRS: 0000120305

z apelem o Waszą hojność

                                                                                    prof.dr hab. Michał Jeleń

-> WDC 19.10 – 20.10.2018

Wrocławskie Dni Cytologiczne”- Wrocław 19.10  do 20.10.2018
Organizatorzy/komitet organizacyjny
Katera i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów i Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zapraszają na coroczne „Wrocławskie Dni Cytologiczne”, które odbędą się w dniach 19 – 20 października 2018 w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu.
Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący
dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz
dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz
Katarzyna Rygas – sekretarz
mgr Teresa Szkudlarek
dr n. med. Elżbieta Leśkow
dr n.med. Iwona Kamińska
Mgr Joanna Dorywalska
Rita Filip
 Wrocławskie Dni Cytologiczne 19.10  do 20.10.2018
Miejsce obrad:
Hotel im. Jana Pawła II,
Św. Idziego 2
50-327 Wrocław
Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn.
w Hotelu im. Jana Pawła II, Św. Idziego 2, 50-367 Wrocław; Tel: +48 71 327 14 00
e-mail: hotel@hotel-jp2.pl
UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu
Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ

  1. Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50
fax: 071 734 39 68
e-mail: zpk@aszk.wroc.pl
Koszty udziału w Konferencji:  400 zł
Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.
Koszty udziału cytotechników uczestniczących w Sympozjum tylko w drugim dniu (sobota 20.10.2018 Cytologia szyjki macicy) zostały obniżone do 100 zł.
Liczba miejsc ograniczona.
Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.
Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.
Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423
imię, nazwisko/z dopiskiem WDC 2018 Wrocław
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

PROGRAM
Piątek  19 października 2018
9:00- Otwarcie sympozjum
9:15-prof. dr Henryk Domański (Lund, Szwecja: Propozycja nowej klasyfikacji cytologicznej i systemu raportowania BAC guzów tkanek miękkich.
10:00- prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski (Centrum Onkologii Warszawa): Miejsce cytologii w ocenie  czynników predykcyjnych  w raku płuca.
10:45- dr n. med. Elwira Bakuła -Zalewska (Centrum Onkologii Warszawa): Ocena biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów Tarczycy. Aktualności Klasyfikacji Cytologicznej Systemu Bethesda.

11:15- Dyskusja

11: 30  – przerwa na kawę
12:00 – dr n. med. Paweł Gajdzis (Uniwersytet Medyczny Wrocław), prof.dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie, Paryż ): Mięsak nabłonkowaty (Epithelioid sarcoma) – charakterystyka cytologiczna i immunohistochemiczna. Doświadczenia Intytutu Curie w Paryżu.
12:15 – mgr Joanna Dorywalska (Uniwersytet Medyczny Wrocław): Zastosowanie metody LBC w diagnostyce cytologicznej płynów z jam ciała.
12:30 – dr n. med. Artur Lipiński, dr n. med. Krzysztof Dudek (Uniwersytet Medyczny Wrocław): Ocena materiału cytologicznego uzyskanego metodą EBUS oraz biopsji transtorakalnej w diagnostyce guzów płuca.
12:45- dr n.med. Jan Faryna (Centrum Onkologii Warszawa): Prezentacja ciekawych przypadków z BAC.
13:00 – Dyskusja
19:00- wspólna kolacja

Sobota 20 października 2018

9:00 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie, Paryż): Rola badan cytologicznych w zmianach głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem zmian torbielowatych”.

9:45 – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, dr Jan Faryna, dr Paweł Wiśniewski (Centrum Onkologii Warszawa) : Kierunki modyfikacji  scriningu  raka szyjki macicy  w Europie  –  EFCS Madryt 2018.

10:30- prof. dr hab. Andrzej Nowakowski (Centrum Onkologii Warszawa): Propozycja  strategii profilaktyki raka szyjki macicy  w Polsce.

11:15- dr Maciej Mazurec (Corfamed Wrocław): Kolposkopia, test wysokiego ryzyka HPV i podwójne barwienie p16 / Ki67 jako narzędzie do selekcji drobnych nieprawidłowości cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

11:30 – dyskusja

9:00 – cztery tury (po 2 godz) warsztatów z zakresu cytologii na podłożu płynnym (LBC).
W jednej turze może wciąć udział 20 uczestników. Prowadzenie p. Justyna Mazur B&D.
Przewidujemy obecność przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia i dyskusję nt. miejsca LBC w screningu raka szujki macicy.
Udział w sympozjum – 10 pkt edukacyjnych.

-> Zaproszenie na posiedzenie 15.6.2018

canvasJPGKatedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów,


które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 1, w sali wykładowej Katedry.

Program:
1. dr Joanna Rogala : Zmiany typu sitowatego w prostacie w kontekście WHO 2016. Czy to tylko Gleason pattern 4 ( GP4).
2. dr Krzysztof Ratajczak : Rak prostaty – nowe aspekty współpracy  patomorfolog -urolog wobec klasyfikacji WHO 2016.

Po prelekcji zapraszamy na spotkanie przy kawie.

Organizatorzy spotkania:
Zakład Patomorfologii NZOZ”HIST -MED” s.c. M.Kosinski ,P. Prajs oraz
Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J. Osiecka

-> Zaproszenie na posiedzenie 26.1.2018

Katedra i Zakład PatoKatedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów,


które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w sali seminaryjnej na II piętrze.

1.  Marta Rzeszutko – Klasyfikacja WHO nowotworów tarczycy 2017
2.  Marta Rzeszutko – Kolagenowe zapalenie jelita – komentarz do przypadku.
3.  Beata Muszczyńska- Bernhard – Rola patomorfologa w diagnostyce raka niedrobnokomórkowego płuca. (DCCHP)

Uczestnikom posiedzenia przysługują 2 punkty edukacyjne. Obecność Kolegów specjalizujących się jest obowiązkowa.
Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J.Osiecka

-> Konferencja w CMKP

 Szanowni Państwo,
CMKP
w imieniu  Docenta Andrzeja Mroza

serdecznie zapraszamy na zbliżającą się Konferencję Konsultacyjno-Informacyjną w Zakładzie Patomorfologii CMKP pod tytułem „ZAKAŻENIA WIRUSOWE W PATOGENEZIE NOWOTWORÓW SZYJKI MACICY ORAZ REJONU GŁOWY I SZYI” nr 01-722/0-00-017-2017, która odbędzie się w terminie 15-16.12.2017 w Auli Głównej CMKP, przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Dziękujemy za napływające zgłoszenia, a osoby które się jeszcze nie zarejestrowały prosimy o rejestrację.

Informacje dotyczące rejestracji na Konferencję znajdziecie Państwo na stronie CMKP i w poniższym linku http://www.cmkp.edu.pl/kursy/?rok=2017&ro=2&spe=22

Program Konferencji Program_Konferencja_grudzien_2017

-> Wytyczne

Przychodnia ORLIK Sp z o.o. oraz PTP i PTPM mają przyjemność zaprosić na szkolenie:

„Aktualne wytyczne w diagnostyce histopatologicznej związanej z przeszczepioną nerką oraz przeszczepioną wątrobą

w dn. 09.12.2017 r.
Dom Nauki CMKP – sala S1-S4

ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa

To pierwszy z 14 kursów, na których prezentowane będą aktualne wytyczne w diagnostyce narządowej zgodnie z zaleceniami PTP i PTPM

Kurs dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
(dofinansowane koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia oraz przekazanie na własność TABLETU służącego jako pomoc dydaktyczna podczas części stacjonarnej)

Szczegółowe informacje (m.in.plan zajęć)wraz z dokumentami dostępne na stronie:  https://kursydlalekarzy.edu.pl/mod/page/view.php?id=33 oraz https://www.przychodnia-orlik.pl/szkolenia-lekarzy/
 
Każdy z kursów składa się z części 2 części e-learning i stacjonarnej.
 
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI STACJONARNEJ JEST ZALICZENIE CZĘŚCI E-LEARNING
 
Cel kształcenia:
Celem ogólnym kursu jest przygotowanie lekarzy do wykonywania diagnostyki patomorfologicznej zmian
rozwijających się w nerce przeszczepionej i w wątrobie przeszczepionej zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
Zakres wiedzy nabywanej podczas kursu – część e-learningowa oraz warsztatowa, stacjonarna obejmuje zagadnienia dotyczące:
1. aktualnego stanu wiedzy w zakresie procesów immunologicznych będących podstawą rozwoju różnych form odrzucania przeszczepów narządowych (odrzucania: nadostre, ostre i przewlekłe, komórkowe i zależne od przeciwciał).
2. Aktualnego stanu wiedzy w zakresie patologii przeszczepów: nerkowego i wątrobowego nie związanych z odrzucaniem (zakażenia wirusowe, uszkodzenia związane z toksycznym oddziaływaniem leków, uszkodzenia związane z powikłaniami operacji transplantacji, uszkodzenia związane z niedokrwieniem).
3. Aktualnych wytycznych dotyczących opracowania materiału (bioptat gruboigłowy, wycinek operacyjny, narząd usunięty w całości) pochodzącego z przeszczepionej nerki, przeszczepionej wątroby (wytyczne dotyczące sposoby opracowania materiału tkankowego, zakresu barwień histologicznych i immunohistochemicznych niezbędnych do właściwego przeprowadzenia procesu diagnostycznego).
Zakres umiejętności nabywanych podczas kursu Kurs powinien umożliwić nabycie następujących umiejętności:
1. sposobu opracowania (opisu makroskopowego i właściwego pobrania wycinków) usuniętej nerki przeszczepionej, wątroby przeszczepionej.
2. optymalnego wykorzystania materiału uzyskanego metodą biopsji gruboigłowej lub wycinka operacyjnego w procesie diagnostyki patomorfologoicznej (podział materiału z przeznaczeniem do badania w mikroskopii świetlnej, immunofluorescencji, mikroskopii elektronowej).
3. Wyboru badań/barwień histologicznych i immunohistochemicznych niezbędnych do właściwej diagnostyki materiału tkankowego: bioptatu gruboigłowego, wycinka operacyjnego lub usuniętej w całości nerki przeszczepionej, wątroby przeszczepionej.
4. Stosowania aktualnych kryteriów rozpoznawania różnych form patologii przeszczepionej nerki, przeszczepionej wątroby.
5. Sformułowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi opisu morfologii w oparciu o wykonane badania wraz z wnioskami/rozpoznaniem.