PANEL UCZESTNIKA
Login:
Hasło:
Zarejestruj się
  STRONA GŁÓWNA

  INFORMACJE OGÓLNE

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  KOMITET NAUKOWY

  PATRONAT HONOROWY

  PROGRAM RAMOWY

  SPONSORZY

  KONTAKTFORMULARZ REJESTRACYJNY

Informacje ogólne
Imię:
Nazwisko:
Tytuł i stopień naukowy:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Faks:

Czy Uczestnik jest studentem ?  
(zaznaczenie tego pola oznacza, że Uczestnik Konferencji jest studentem
i ma zapewniony bezpłatny udział w Konferencji)

Czy Uczestnik jest doktorantem ?  
(zaznaczenie tego pola oznacza, że Uczestnik Konferencji jest doktorantem
i ma zapewnioną obniżoną opłatę za udział w Konferencji)

Czy wystawić zaświadczenie o uczestnictwie ?  
(zaznaczenie tego pola oznacza, że Uczestnik Konferencji jest lekarzem
i prosi o wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji)

Uczestnictwo merytoryczne - prezentowane plakaty
(prosimy o wypełnienie poniższych pól wyłącznie przez Uczestników, którzy będą prezentowali plakaty podczas Konferencji)
Liczba plakatów:

Miejsce pracy
Nazwa:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:

Adres do korespondencji
     (jak miejsce pracy )
Nazwa:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:

Czy wystawić fakturę VAT ?  
(zaznaczenie tego pola oznacza prośbę o wystawienie faktury VAT)
Dane do faktury    
(jak miejsce pracy  /  jak adres do koresp. )
Nazwa:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:
NIP:

Parametry logowania
(Login oraz hasło umożliwiające dostęp do Panelu Uczestnika. Zarówno login jak i hasło powinny zawierać co najmniej 6 znaków a wśród nich musi znajdować się co najmniej jedna litera i jedna cyfra. Hasło musi być różne od loginu.)
Login:
Hasło:
Powtórzenie parametrów logowania
Login:
Hasło:


     Sponsorzy: