Archiwa kategorii: Bez kategorii

-> Apel

ura

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów

Z przykrością i smutkiem informuje, że nasza Koleżanka i Przyjaciółka, kierownik Zakładu Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
prof. dr hab. Elżbieta Urasińska uległa tragicznemu wypadkowi w wyniku, którego doznała złamania kręgosłupa i tetraplegii. W chwili obecnej jest poddawana bardzo drogim zabiegom rehabilitacyjnym w Niemczech.

Apeluję o przekazanie darowizny i/lub 1% podatku na Jej rehabilitacje na poniższe konto !

UWAGA!

Można przekazać darowiznę i/lub 1% podatku na rehabilitację Pani Prof. Elżbiety Urasińskiej na konto:

PEKAO S.A. II O/Szczecin 

19 1240 3927 1111 0010 8539 5012 z dopiskiem: Ela Urasińska

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

NIP 852-11-79-253    REGON 810876805       KRS: 0000120305

z apelem o Waszą hojność

                                                                                    prof.dr hab. Michał Jeleń

-> Informacje Zarządu Głównego PTP

Warszawa, 12 sierpień 2015

List 4 w kadencji 2013-2016   (cały list)

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Przesyłam informacje o bieżących sprawach, które toczą się mimo urlopów i upalnej pogody.

  1. Przypominam o zgłaszaniu programu proponowanych przez Państwa sesji w czasie zbliżającego się w czerwcu 2016 roku Jubileuszowego XX Zjazdu PTP.
  2. Do Sejmowej Komisji Zdrowia został złożony projekt o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej….
  3. Czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie ogłoszonego konkursu nt. „Szkolenie patomorfologów z histopatologii onkologicznej”…
  4. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 10 sierpnia br. w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania pn.: Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii …
  5. Pod patronatem PTP, zespół diagnostyki do spraw biologii molekularnej i patomorfologii Krajowej Rady do spraw Onkologii zgłosił cztery projekty do realizacji w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych …
  6. Planujemy 24 października (sobota) w Warszawie drugą konferencję Szkoły Młodych Patologów nt. badania makroskopowego materiałów z rakiem piersi, płuca, jelita grubego i prostaty …
  7. Patronat PTP został udzielony Konferencji nt. Rak Tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego (Wisła), IX Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca (6-7 listopad 2015, Warszawa …
  8. Przypominam o Konferencji „Rak Tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego”: raktarczycy2015.pl. …
  9. Coroczne spotkanie Grupy HER2 odbędzie się w Warszawie 4-5 grudnia 2015 roku w Warszawie.
  10. Zapraszam do pisania artykułów nt. współpracy na linii patomorfolog-onkolog w Onkologii po dyplomie …
  11. Czekamy na rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczącego patomorfologii, które podobno jest na ostatnim etapie ustaleń w MZ.

Życzę jeszcze udanych urlopów i wypoczynku

Serdecznie pozdrawiam

Anna Nasierowska-Guttmejer

PATRONAT HONOROWY

Konferencja Badania Biopsyjne Wyzwaniem Współczesnej Neuropatologii odbędzie się 16 października w Warszawie.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydawnictwo Termedia. Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy nad konferencją sprawuje Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Zespół
Neuropatologii Onkologicznej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.

(całość)