Archiwa kategorii: WKRÓTCE

Wydarzenia w perspektywie miesięcy, możliwe do uczestnictwa

-> Zaproszenie 6.12.2019

Katedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. o godzinie 13:00 w budynku Katedry
i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. Dr hab. Piotr Donizy: Rak Merkla – nowe spojrzenie na histogenezę i etiopatogenezę w erze terapii ukierunkowanych molekularnie.

2. Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski: Sprawozdanie z konferencji „Akredytacja patomorfologii – wyzwania i szanse. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii”.

3. Wolne wnioski.

 

Uczestnikom spotkania przysługują 2 punkty edukacyjne.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

 

Przewodniczący Oddziału Sekretarz Oddziału

 

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                       dr Łukasz Fuławka