Spec

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

W dniach 15 i 16 maja 2015 roku zapraszamy na konferencję szkoleniową nt.

„Nowotworów endokrynnych i podścieliskowych przewodu pokarmowego”.
Konferencja odbywa się pod patronatem Konsultanta Krajowego i Polskiego Towarzystwa Patologów, jest zalecana dla wszystkich lekarzy rezydentów z patomorfologii.

Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Patologów.

PROGRAM

Miejscem odbywania się konferencji jest: AIR PORT HOTEL OKĘCIE w Warszawie, ul. 17 stycznia 24.
Rezydenci sponsorowani są przez PTP: pobyt w hotelu (15/16 maja), uczestnictwo w konferencji oraz lunch (15 i 16 maja) i kolacja 15 maja.
Patolodzy, którzy będą chcieli wziąć udział w spotkaniu płacą 100 zł za uczestnictwo oraz lunch (15 i 16 maja) oraz kolację 15 maja.
Koszty noclegu pokrywają sami, możemy zarezerwować miejsce w wymienionym wyżej hotelu.
Opłaty prosimy wnosić na konto Zarządu Głównego PTP, faktury będą wystawiane w czasie konferencji przez Skarbnika ZG PTP.
Nr konta: BIG Bank GDAŃSKI S.A. Oddział Millennium
85116022020000000030664272 Oddział nr 254, Kraków ul. Królewska 9
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa mailowo na adres:
aneta.wrzecionowska@cskmswia.pl .
Zapraszamy również do przygotowania krótkiej ( 5- 10 min) prezentacji z nowotworów neuroendokrynnych lub GIST-ów i wcześniejszego jej zgłoszenie na wyżej podany adres.

Osoby, które zgłoszą się i zrezygnują z przyjazdu będą proszone o zwrot kosztów w wysokości 500 zł na konto PTP.

Na stronie PTP w zakładce „konferencje” zamieszczony jest program szczegółowy konferencji.
Zapraszamy, do zobaczenia
Dr med. Krzysztof Bardadin prof. Anna Nasierowska-Guttmejer
Sekretarz ZG PTP Prezes ZG PTP