TECHNOLOGIE

INFORMACJA NIEKOMERCYJNA

OSNA (One Step Nucleic Acid Amplification)

Urządzenie RD-100i wykorzystywane jest w molekularnej diagnostyce śródoperacyjnej przerzutów do węzłów chłonnych (węzła chłonnego wartowniczego) w raku piersi. Markerem nowotworowym jest CK19 (gen kodujący cytokeratynę 19 – białko charakterystyczne dla tkanki epitelialnej).

System pozwala uzyskać niezbędne informacje podczas trwania operacji dla chirurga w podjęciu decyzji o usuwaniu lub zachowaniu węzłów chłonnych pachowych. Dzięki tej technologii w przypadku wyników ujemnych, pacjentki mogą uniknąć niepotrzebnego usuwania blokowego węzłów chłonnych, które skutkuje bolesnością i nieruchomością ramienia. Z drugiej zaś strony, w przypadku wyników pozytywnych podejmowana jest decyzja o usunięciu węzłów chłonnych bez konieczności oczekiwania na wynik histopatologiczny i uniknięcie drugiej operacji, która często nie jest objęta refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obecnie OSNA wykorzystywana jest również do oznaczania przerzutów nowotworowych w węzłach chłonnych w raku jelita grubego co pozwala na wiarygodną i szybką prawidłową klasyfikację nowotworu.