-> Zaproszenie na posiedzenie 26.1.2018

Katedra i Zakład PatoKatedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów,


które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w sali seminaryjnej na II piętrze.

1.  Marta Rzeszutko – Klasyfikacja WHO nowotworów tarczycy 2017
2.  Marta Rzeszutko – Kolagenowe zapalenie jelita – komentarz do przypadku.
3.  Beata Muszczyńska- Bernhard – Rola patomorfologa w diagnostyce raka niedrobnokomórkowego płuca. (DCCHP)

Uczestnikom posiedzenia przysługują 2 punkty edukacyjne. Obecność Kolegów specjalizujących się jest obowiązkowa.
Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J.Osiecka

-> Konferencja w CMKP

 Szanowni Państwo,
CMKP
w imieniu  Docenta Andrzeja Mroza

serdecznie zapraszamy na zbliżającą się Konferencję Konsultacyjno-Informacyjną w Zakładzie Patomorfologii CMKP pod tytułem „ZAKAŻENIA WIRUSOWE W PATOGENEZIE NOWOTWORÓW SZYJKI MACICY ORAZ REJONU GŁOWY I SZYI” nr 01-722/0-00-017-2017, która odbędzie się w terminie 15-16.12.2017 w Auli Głównej CMKP, przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Dziękujemy za napływające zgłoszenia, a osoby które się jeszcze nie zarejestrowały prosimy o rejestrację.

Informacje dotyczące rejestracji na Konferencję znajdziecie Państwo na stronie CMKP i w poniższym linku http://www.cmkp.edu.pl/kursy/?rok=2017&ro=2&spe=22

Program Konferencji Program_Konferencja_grudzien_2017

-> Wytyczne

Przychodnia ORLIK Sp z o.o. oraz PTP i PTPM mają przyjemność zaprosić na szkolenie:

„Aktualne wytyczne w diagnostyce histopatologicznej związanej z przeszczepioną nerką oraz przeszczepioną wątrobą

w dn. 09.12.2017 r.
Dom Nauki CMKP – sala S1-S4

ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa

To pierwszy z 14 kursów, na których prezentowane będą aktualne wytyczne w diagnostyce narządowej zgodnie z zaleceniami PTP i PTPM

Kurs dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
(dofinansowane koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia oraz przekazanie na własność TABLETU służącego jako pomoc dydaktyczna podczas części stacjonarnej)

Szczegółowe informacje (m.in.plan zajęć)wraz z dokumentami dostępne na stronie:  https://kursydlalekarzy.edu.pl/mod/page/view.php?id=33 oraz https://www.przychodnia-orlik.pl/szkolenia-lekarzy/
 
Każdy z kursów składa się z części 2 części e-learning i stacjonarnej.
 
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI STACJONARNEJ JEST ZALICZENIE CZĘŚCI E-LEARNING
 
Cel kształcenia:
Celem ogólnym kursu jest przygotowanie lekarzy do wykonywania diagnostyki patomorfologicznej zmian
rozwijających się w nerce przeszczepionej i w wątrobie przeszczepionej zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
Zakres wiedzy nabywanej podczas kursu – część e-learningowa oraz warsztatowa, stacjonarna obejmuje zagadnienia dotyczące:
1. aktualnego stanu wiedzy w zakresie procesów immunologicznych będących podstawą rozwoju różnych form odrzucania przeszczepów narządowych (odrzucania: nadostre, ostre i przewlekłe, komórkowe i zależne od przeciwciał).
2. Aktualnego stanu wiedzy w zakresie patologii przeszczepów: nerkowego i wątrobowego nie związanych z odrzucaniem (zakażenia wirusowe, uszkodzenia związane z toksycznym oddziaływaniem leków, uszkodzenia związane z powikłaniami operacji transplantacji, uszkodzenia związane z niedokrwieniem).
3. Aktualnych wytycznych dotyczących opracowania materiału (bioptat gruboigłowy, wycinek operacyjny, narząd usunięty w całości) pochodzącego z przeszczepionej nerki, przeszczepionej wątroby (wytyczne dotyczące sposoby opracowania materiału tkankowego, zakresu barwień histologicznych i immunohistochemicznych niezbędnych do właściwego przeprowadzenia procesu diagnostycznego).
Zakres umiejętności nabywanych podczas kursu Kurs powinien umożliwić nabycie następujących umiejętności:
1. sposobu opracowania (opisu makroskopowego i właściwego pobrania wycinków) usuniętej nerki przeszczepionej, wątroby przeszczepionej.
2. optymalnego wykorzystania materiału uzyskanego metodą biopsji gruboigłowej lub wycinka operacyjnego w procesie diagnostyki patomorfologoicznej (podział materiału z przeznaczeniem do badania w mikroskopii świetlnej, immunofluorescencji, mikroskopii elektronowej).
3. Wyboru badań/barwień histologicznych i immunohistochemicznych niezbędnych do właściwej diagnostyki materiału tkankowego: bioptatu gruboigłowego, wycinka operacyjnego lub usuniętej w całości nerki przeszczepionej, wątroby przeszczepionej.
4. Stosowania aktualnych kryteriów rozpoznawania różnych form patologii przeszczepionej nerki, przeszczepionej wątroby.
5. Sformułowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi opisu morfologii w oparciu o wykonane badania wraz z wnioskami/rozpoznaniem.

-> Zaproszenie na Biomarkery 2 , rok 2017

ksiaz3-2ZAPROSZENIE

   Miasto Wałbrzych przy współudziale Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Polskiego Towarzystwa Patologów, Oddział Wrocławski
Zapraszają na :
2-gą Ogólnopolską Konferencję „Biomarkery w chorobach nowotworowych”
Miejsce konferencji:   Zamek Książ – Wałbrzych      Termin: 27-28.10.2017 r.
Główne tematy:
– PD-L1 w diagnostyce histopatologicznej i w immunoterapii
– Mutation load w różnych typach nowotworów, np. FMI
– Biopsja płynna jako alternatywa do badań molekularnych w onkologii,
– Proteomika i genomika w chorobach nowotworowych,
– Podstawy patomorfologiczne i genetyczne spersonalizowanej terapii nowotworów
– Tematy różne
Dokładniejsze informacje zostaną wkrótce zamieszczone min. na stronie
Polskiego Towarzystwa Patologów – www.dolpat.pl  oraz na stronie miasta Wałbrzycha.

Kontakt : prof. dr hab. Piotr Ziółkowski;    e-mail:   ziolkows@interia.pl

Szczegółowe informacje i rejestracja:

Bio2

-> Wrocławskie Dni Cytologiczne – Wrocław 20.10 do 21.10.2017

Slajd1-2

Organizatorzy/komitet organizacyjny:

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z :
Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów

Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący
dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz
dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz
Katarzyna Rygas – sekretarz
mgr Teresa Szkudlarek
dr n. med. Elżbieta Leśkow
Mgr Marta Wesoła

Wrocławskie Dni Cytologiczne 19.10  do 21.10.2017

Wiodące tematy sympozjum:
– Cytologia i diagnostyka różnicowa zmian okolicy oczodołu.
– Cytologia i diagnostyka różnicowa raka rdzeniastego tarczycy
– Cytologia i diagnostyka różnicowa w raku piersi.
– Warsztaty z zakresu LBC szyjki macicy oraz moczu

Miejsce obrad:
Hotel im. Jana Pawła II, ul.Św. Idziego 2, 50-327 Wrocław
Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn.w Hotelu im. Jana Pawła II, Św. Idziego 2, 50-367 Wrocław, Tel: +48 71 327 14 00, e-mail: hotel@hotel-jp2.pl
UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu

Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50, fax: 071 734 39 68, e-mail: zpk@aszk.wroc.pl
Koszty udziału w Konferencji: 350 zł
Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.
Koszty udziału cytomorfologów uczestniczących w Sympozjum tylko w drugim dniu (sobota 21.10.2017 Cytologia szyjki macicy) zostały obniżone do 100 zł.
Liczba miejsc ograniczona.

Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.
Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.
Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423
imię, nazwisko/ z dopiskiem WDC 2017 Wrocław

Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

Program:

Piątek 20 października 2017:
9:00  Powitanie uczestników, Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
9:15 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
           Cytology of basal cell tumors of salivary glands
10:00 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
             Orbital Fine Needle Biopsy
11:00 – dr n. med. Elwira Bakuła – Zalewska (Centrum Onkologii Warszawa)
             Cytopatologia  i  diagnostyka różnicowa  raka rdzeniastego tarczycy
11:30 – przerwa na kawę
12:00 – planowany wykład prof dr hab. Henryka Domańskiego (Instytut Patologii w Lund)
13:00 – Przerwa obiadowa
Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Jeleń
14:00 – dr n. med. Jan Faryna, dr n. med. Michał Pyzlak ( Centrum Onkologii Warszawa)
              Porównanie oceny cytologicznej  oraz immunohistochemicznej z materiałem pooperacyjnym w raku piersi
14:30 – dr n. med. Jan Faryna, prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
             Znaczenie biopsji aspiracyjnej  w obecnie stosowanym algorytmie  diagnostyki i  terapii raka piersi
15:00 – Warsztaty:
Cytologia szyjki macicy i cytologia moczu na podłożu płynnym (LBC). Prowadząca p. Justyna Mazur
19:00- Wspólna kolacja

Sobota 21 października 2017
9:00 – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
           Współczesne  algorytmy postępowania w  skryningu  raka szyjki macicy ( cytologia na podłożu płynnym i ocena HPV )
9:30 – dr n. med. Prosaczyk (Siedlce)
           Omówienie logistyki badań profilaktycznych
10:00 – dr n. med Martyna Trzeszcz (Wrocław)
Nowe zastosowanie testu cytologicznego p16/Ki67 w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL – „p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy first-negativity” aktualne wyniki.
10:30 – p. Justyna Mazur
             LBC metodyka i zastosowanie, doświadczenia własne oraz podsumowanie warsztatów.


Organizator informuje, że program może ulec niewielkim zmianom.

-> Zaproszenie na posiedzenie 22.9.2017

Katedra_i_Zaklad_Anatomii_Patologicznej_68660_Fotopolska-EuKatedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów,


które odbędzie się w dniu 22 września 2017 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w sali seminaryjnej na II piętrze.

Referaty zaprezentuje gość sponsorowany przez  Zakład Patomorfologii ” Hist-Med” s.c. Zakład diagnostyczny, Adres: ul. Kamieńskiego 79A , 51-124 Wrocław

1. Autor:  Agnieszka Nawrocka-Kunecka-   „Diagnostyka różnicowa zapaleń jelit w materiale oligobiopsyjnym.   Jak interpretować obraz mikroskopowy – algorytm postępowania.”
Diagnostyka Consilio, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im M.Pirogowa Łódź

2. Łukasz Hałoń „Myxoid liposarcoma w gruczole piersiowym u 57 letniej kobiety – przerzut z guza pierwotnego w dole podkolanowym sprzed 5 lat, czy drugie niezależne ognisko mięsaka? (DCO Wrocław).

Uczestnikom posiedzenia przysługują 2 punkty edukacyjne. Obecność Kolegów specjalizujących się jest obowiązkowa.
Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J.Osiecka
Podejrzyj

-> Zaproszenie na posiedzenie 26.5.2017

Zakład MKatedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Referaty zaprezentują Koledzy, pracujący w Zakładzie Patomorfologii DCO .

PROGRAM

  1. Rózne twarze guza ziarnistokomórkowego Abrikossoffa – lekarz Ewelina Iwaneczko

  2. Myxoid liposarcoma w gruczole piersiowym u 57 letniej kobiety- przerzut z guza pierwotnego w dole podkolanowym sprzed 5 lat, czy drugie niezależne ognisko mięsaka? – opis przypadku – lekarz Łukasz Hałoń.

  3. Rola patologa w personalizowanej medycynie nowotworów – lekarz Łukasz Fuławka.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                                                          Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                                               dr n.med. Beata Osiecka

-> Zaproszenie do Krakowa 2017

ryw_1Saul Suster MD, wraz z Medical College of Wisconsin CME, Arkadi M. Rywlin AMR , Stowarzyszeniem Polskich Patologów SPP i Polskim Towarzystwem Patologów PTP,

Zapraszają na:

9 Międzynarodowe Sympozjum Anatomii Patologicznej Arkadi M.Rywlina w Krakowie 26-28 czerwca 2017.

Szczegółowy program

-> Zaproszenie na posiedzenie 24.3.2017

2017-3-24 zaproszenieKatedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 24 marca 2017 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. lek. Alina Parshankowa – Opis ciekawego przypadku biopsyjnego.
2. mgr Kinga Walaszek, dr Marta Woźniak – A. Osteopontyny (OPN) w diagnistyce nowotworów złośliwych B. Znaczenie insuliny w leczeniu nowotworów złośliwych.

Przewidywany czas posiedzenia 1 h 15 min.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                                         Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                                  dr n.med. Beata Osiecka

-> Zaproszenie na posiedzenie 8.12.2016

2016-12-8-program-posiedzenia

Katedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 (czwartek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. Nowości ze świata patologii – prezentacje rezydentow Katedry i Zakladu Patologii. Danuta Szkudlarek, Izabela El-Hassanieh, Kamil Olejnik

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                             Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                     dr n.med. Beata Osiecka