Publikacje

Czasopismo Zarządu Głównego:  Polish Journal of Pathology

Prace wygłoszone na posiedzeniach oddziału oraz publikacje sponsorowane przez oddział.
Relacje z konferencji, zjazdów i sympozjów publikowane przez członków oddziału.
Publikacje udzielone przez członków oddziału.