-> Wrocławskie Dni Cytologiczne 2016

hotel-jp220161022_082623

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów i Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zapraszają na coroczne spotkanie cytologiczne.

Spotkanie odbędzie się w dniach 21.10 – 22.10.2016
jak zwykle w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu ul. św Idziego 2.

Swój przyjazd potwierdzili  zaprzyjaźnieni z nami:
prof. Jerzy Kljerzy_klijanienkoijanienko z Instytutu Curie w Paryżu oraz
henryk_domanskiprof. Henryk Domański z Lund.

 

PROGRAM
Piątek 21 października 2016
9:00  Powitanie
9:15  prof. Jerzy Klijanienko – Aspekty techniczne i morfologiczne diagnostyki histologicznej i cytologicznej raka piersi.
10:15  prof. Henryk Domański – Biopsja cienkoigłowa skóry i tkanki podskórnej.
11:15  przerwa kawowa

11:30  dr Jan Faryna – Diagnostyka cytologiczna – prezentacja przypadków
11:50  dr Jan Faryna – Porównanie oceny cytologicznej oraz immunohistochemicznej z materiałem pooperacyjnym u pacjentek z rakiem piersi.
12:10  Michał Jeleń; Artur Lipiński – Skrining cytologiczny raka odbytu.
12:25  Dyskusja
13:00 Przerwa obiadowa

14:00  dr Elwira Bakuła- Zalewska – Biopsja aspiracyjna tarczycy – co nowego ?
14:15  Dyskusja
14:30  Warsztaty
19:00  Wspólna kolacja
 
Sobota 22 października 2016
9:00  prof. Włodzimierz Olszewski – Aktualny stan modyfikacji programów profilaktyki raka szyjki macicy.
10:00  dr M. Rekosz – Algorytm postepowania diagnostycznego w rozpoznaniu AGC
10:15  dr Martyna Trzeszcz – Czy istnieje efektywna metoda skriningu raka szyjki macicy, która optymalizuje korzyści i ograniczenia.
10:30  dr Paweł Weber – LBC w świetle współczesnej diagnostyki raka szyjki macicy.
10:45  Dyskusja
Justyna Mazur: Warsztaty z cytologii na podłożu płynnym – cytologia szyjki macicy BD SurePath
11:00  Posumowanie warsztatów
Mikroskopy i preparaty dostępne będą 21.10.2016 od godziny 15:00.
12:00 /13:00 Zakończenie sympozjum

Ceny jak w roku ubiegłym – 300 PLN za 2 dni wraz z kolacją, 100 PLN za jeden dzień – sobota. Kolacja dla osoby towarzyszącej w pierwszym dniu 100 PLN.
Przelewu prosimy dokonywać na konto:
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul.Mikulicza-Radeckiego 5 ,
50-345 Wrocław , tel. 71 784 11 84(85), fax. 71 784 00 49
BZ WB K 4O.WROCŁAW nr 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423
z dopiskiem: Wrocławskie Dni Cytologiczne
Po dokonaniu wpłaty bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia z danymi do faktury
na adres fundacji email:  fundacjaum@fundacjaum.pl
NIP: 898-00-26-419 , KRS 0000051251
Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący
dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz
dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz
Katarzyna Rygas – sekretarz tel. +71 734 39 60
mgr Teresa Szkudlarek
dr n. med. Elżbieta Leśkow
mgr Marta Wesoła