-> Wrocławskie Dni Cytologiczne – Wrocław 20.10 do 21.10.2017

Slajd1-2

Organizatorzy/komitet organizacyjny:

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z :
Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów

Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący
dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz
dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz
Katarzyna Rygas – sekretarz
mgr Teresa Szkudlarek
dr n. med. Elżbieta Leśkow
Mgr Marta Wesoła

Wrocławskie Dni Cytologiczne 19.10  do 21.10.2017

Wiodące tematy sympozjum:
– Cytologia i diagnostyka różnicowa zmian okolicy oczodołu.
– Cytologia i diagnostyka różnicowa raka rdzeniastego tarczycy
– Cytologia i diagnostyka różnicowa w raku piersi.
– Warsztaty z zakresu LBC szyjki macicy oraz moczu

Miejsce obrad:
Hotel im. Jana Pawła II, ul.Św. Idziego 2, 50-327 Wrocław
Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn.w Hotelu im. Jana Pawła II, Św. Idziego 2, 50-367 Wrocław, Tel: +48 71 327 14 00, e-mail: hotel@hotel-jp2.pl
UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu

Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50, fax: 071 734 39 68, e-mail: zpk@aszk.wroc.pl
Koszty udziału w Konferencji: 350 zł
Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.
Koszty udziału cytomorfologów uczestniczących w Sympozjum tylko w drugim dniu (sobota 21.10.2017 Cytologia szyjki macicy) zostały obniżone do 100 zł.
Liczba miejsc ograniczona.

Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.
Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.
Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423
imię, nazwisko/ z dopiskiem WDC 2017 Wrocław

Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

Program:

Piątek 20 października 2017:
9:00  Powitanie uczestników, Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
9:15 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
           Cytology of basal cell tumors of salivary glands
10:00 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
             Orbital Fine Needle Biopsy
11:00 – dr n. med. Elwira Bakuła – Zalewska (Centrum Onkologii Warszawa)
             Cytopatologia  i  diagnostyka różnicowa  raka rdzeniastego tarczycy
11:30 – przerwa na kawę
12:00 – planowany wykład prof dr hab. Henryka Domańskiego (Instytut Patologii w Lund)
13:00 – Przerwa obiadowa
Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Jeleń
14:00 – dr n. med. Jan Faryna, dr n. med. Michał Pyzlak ( Centrum Onkologii Warszawa)
              Porównanie oceny cytologicznej  oraz immunohistochemicznej z materiałem pooperacyjnym w raku piersi
14:30 – dr n. med. Jan Faryna, prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
             Znaczenie biopsji aspiracyjnej  w obecnie stosowanym algorytmie  diagnostyki i  terapii raka piersi
15:00 – Warsztaty:
Cytologia szyjki macicy i cytologia moczu na podłożu płynnym (LBC). Prowadząca p. Justyna Mazur
19:00- Wspólna kolacja

Sobota 21 października 2017
9:00 – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
           Współczesne  algorytmy postępowania w  skryningu  raka szyjki macicy ( cytologia na podłożu płynnym i ocena HPV )
9:30 – dr n. med. Prosaczyk (Siedlce)
           Omówienie logistyki badań profilaktycznych
10:00 – dr n. med Martyna Trzeszcz (Wrocław)
Nowe zastosowanie testu cytologicznego p16/Ki67 w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL – „p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy first-negativity” aktualne wyniki.
10:30 – p. Justyna Mazur
             LBC metodyka i zastosowanie, doświadczenia własne oraz podsumowanie warsztatów.


Organizator informuje, że program może ulec niewielkim zmianom.