-> Zaproszenie 4.11.2019

Katedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. o godzinie 14.30 w budynku Katedry
i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. Dr. Sebastian Bardosi, MVZ für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik in Trier, Germany, „Trends in Pathology – LEAN Laboratory powered by SMART Automation&quot”.

2. Dyskusja

3. Wolne wnioski.

Uczestnikom spotkania przysługują 2 punkty edukacyjne.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                  Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski           dr Łukasz Fuławka