-> Zaproszenie na Biomarkery 2 , rok 2017

ksiaz3-2ZAPROSZENIE

   Miasto Wałbrzych przy współudziale Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Polskiego Towarzystwa Patologów, Oddział Wrocławski
Zapraszają na :
2-gą Ogólnopolską Konferencję „Biomarkery w chorobach nowotworowych”
Miejsce konferencji:   Zamek Książ – Wałbrzych      Termin: 27-28.10.2017 r.
Główne tematy:
– PD-L1 w diagnostyce histopatologicznej i w immunoterapii
– Mutation load w różnych typach nowotworów, np. FMI
– Biopsja płynna jako alternatywa do badań molekularnych w onkologii,
– Proteomika i genomika w chorobach nowotworowych,
– Podstawy patomorfologiczne i genetyczne spersonalizowanej terapii nowotworów
– Tematy różne
Dokładniejsze informacje zostaną wkrótce zamieszczone min. na stronie
Polskiego Towarzystwa Patologów – www.dolpat.pl  oraz na stronie miasta Wałbrzycha.

Kontakt : prof. dr hab. Piotr Ziółkowski;    e-mail:   ziolkows@interia.pl

Szczegółowe informacje i rejestracja:

Bio2