-> Zaproszenie na posiedzenie 15.6.2018

canvasJPGKatedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów,


które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 1, w sali wykładowej Katedry.

Program:
1. dr Joanna Rogala : Zmiany typu sitowatego w prostacie w kontekście WHO 2016. Czy to tylko Gleason pattern 4 ( GP4).
2. dr Krzysztof Ratajczak : Rak prostaty – nowe aspekty współpracy  patomorfolog -urolog wobec klasyfikacji WHO 2016.

Po prelekcji zapraszamy na spotkanie przy kawie.

Organizatorzy spotkania:
Zakład Patomorfologii NZOZ”HIST -MED” s.c. M.Kosinski ,P. Prajs oraz
Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J. Osiecka