-> Zaproszenie na posiedzenie 23 września 2016

2016-9-23 program-posiedzeniaKatedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 23 września 2016 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).   

PROGRAM 

1. Nowotwory mózgu i nowe metody ich leczenia prof. dr hab. Piotr Ziółkowski,

2. Dyskusja i wolne wnioski.

Przewidywany czas posiedzenia 1 h 15 min.

Bezpośrednio po zebraniu odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                  Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski         dr n.med. Beata Osiecka

2016-9-23 program-posiedzenia