-> Zaproszenie na posiedzenie 24.3.2017

2017-3-24 zaproszenieKatedra i Zakład Patomorfologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

zaprasza na posiedzenie

Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

które odbędzie się w dniu 24 marca 2017 (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sala seminaryjna Katedry (II piętro).

PROGRAM

1. lek. Alina Parshankowa – Opis ciekawego przypadku biopsyjnego.
2. mgr Kinga Walaszek, dr Marta Woźniak – A. Osteopontyny (OPN) w diagnistyce nowotworów złośliwych B. Znaczenie insuliny w leczeniu nowotworów złośliwych.

Przewidywany czas posiedzenia 1 h 15 min.

Obecność lekarzy specjalizujących się jest obowiązkowa !

Przewodniczący Oddziału                                                         Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                                                  dr n.med. Beata Osiecka