ZARZĄD

Zarząd Regionalny Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów
wybrany 8 kwietnia 2013  (kadencja 2016-2019):

Przewodniczący: Prof.dr hab. Piotr Ziółkowski
I-szy zastępca: dr hab. n. med. Piotr Donizy
II-gi zastępca: dr n.med.Martyna Trzeszcz
Skarbnik: dr n.med. Zdzisław Woźniak
Sekretarz: Lek. Łukasz Fuławka

Komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: lek.med.Paweł Kołodziej
sekretarz: dr n.med.Beata Osiecka
członek: dr n.med.Elżbieta Górzyńska

Prezydium zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Patologów                                                       wybrany 3 czerwca 2016 :

Przewodniczący: Prof.dr hab. Andrzej Marszałek
Członek Prezydium: Prof. dr hab.Renata Langfort
Członek Prezydium: Prof.dr hab. Janusz Ryś
Członek Prezydium: Prof.dr hab. Andrzej Gabriel
Członek Prezydium: dr n.med.Jarosław Wejman
 

Strona Zarządu Głównego PTP