ZARZĄD

Zarząd Regionalny Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów
wybrany 8 kwietnia 2013  (kadencja 2016-2019):

Przewodniczący: Prof.dr hab. Piotr Ziółkowski
I-szy zastępca: dr n.med. Marta Rzeszutko
II-gi zastępca: lek.med.Mariusz Kosiński
Skarbnik: dr n.med. Zdzisław Woźniak
Sekretarz: dr n.med.Beata Osiecka

Komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: lek.med.Paweł Kołodziej
sekretarz:  lek.med.Martyna Trzeszcz
członek: Lek. Łukasz Fuławka

Prezydium zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Patologów                                                       wybrany 3 czerwca 2016 :

Przewodniczący: Prof.dr hab. Andrzej Marszałek
Członek Prezydium: Prof. dr hab.Renata Langfort
Członek Prezydium: Prof.dr hab. Janusz Ryś
Członek Prezydium: Prof.dr hab. Andrzej Gabriel
Członek Prezydium: dr n.med.Jarosław Wejman
 

Strona Zarządu Głównego PTP