Komunikaty

Komunikat z II-go posiedzenia z dnia 4.2.2013
Komunikat z I-go posiedzenia z dnia 26.11.2013
Komunikat z posiedzenia oddziału w dniu 20.6.2014
Komunikat z posiedzenia Zarządu PTP 27.10.2015
Uchwała 001 z dnia 8 kwietnia 2016 z posiedzenia oddziału PTP

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów nr 01/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów na lata 2016-2019

Zgodnie z paragrafem 40 punkt 3 statutu Polskiego Towarzystwa Patologów, na posiedzeniu Walnego Zebrania Oddziału Wrocławskiego w dniu 8 kwietnia 2016 roku w głosowaniu tajnym wybrano Członków Zarządu Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Patologów

  1. Członkami Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów na okres kadencji 2016 – 2019 zostali:

Zarząd Oddziału Wrocławskiego:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski

I Wiceprzewodnicząca: Dr med. Marta Rzeszutko

II Wiceprzewodniczący: lek. Mariusz Kosiński

Skarbnik: Dr med. Zdzisław Woźniak

Sekretarz: Dr med. Beata Osiecka

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________________________ ___________________________

Sekretarz Zebrania                                 Przewodniczący Zebrania

Uchwała 002 z dnia 8 kwietnia 2016 z posiedzenia oddziału PTP

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów nr 02/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów na lata: 2016-2019

  1. Zgodnie z paragrafem 40 punkt 3 statutu Polskiego Towarzystwa Patologów, na posiedzeniu Walnego Zebrania Oddziału Wrocławskiego w dniu 8 kwietnia 2016 roku w głosowaniu tajnym wybrano Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

  2. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów na okres kadencji 2016 – 2019 zostali:

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: lek. med. Paweł Kołodziej

Sekretarz: lek. med. Martyna Trzeszcz

Członek: lek. med. Łukasz Fuławka

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________________________ ___________________________

Sekretarz Zebrania                                 Przewodniczący Zebrania