Pisma

Polskie Towarzystwo Patologów – Oddział Wrocławski

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

Wrocław, 30.12.2013

Szanowni Państwo,

Patologia jest specjalnością lekarską, która pełni kluczową rolę w procesie diagnozowania większości schorzeń, a w szczególności chorób nowotworowych. Praktycznie każdy nowotwór złośliwy musi być zdiagnozowany przez lekarza specjalistę-patologa. W przeciwnym razie niemożliwe stanie się rozpoczęcie jakiegokolwiek leczenia, zarówno chirurgicznego, radiologicznego lub przy pomocy preparatów chemicznych.

Od wielu lat patologia (zwana również patomorfologią) jest specjalizacją deficytową. Oznacza to przede wszystkim, że niewielka grupa absolwentów uczelni medycznych w Polsce podejmuje naukę w tej konkretnej dziedzinie. Specjalizacja jest deficytowa również z tego względu, iż jest chronicznie niedofinansowana. Na palcach rąk można policzyć dobrze wyposażone w aparaturę, odczynniki itd. ośrodki diagnostyczno-patologiczne w Polsce. Działalność naszego Towarzystwa, a w szczególności Oddziału Wrocławskiego, ma na celu min popularyzację tej specjalności wśród absolwentów uczelni medycznych i próbę przyciągnięcia do naszego grona tych, którzy chcą się kształcić w dziedzinie patologii.

Głównym ograniczeniem naszej działalności jest jej stałe niedofinansowanie. W zasadzie Towarzystwo utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, których wysokość jest symboliczna, co wynika głównie z niskich dochodów lekarzy-patologów.

W imieniu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów zwracam się w związku z powyższym z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie działalności naszego Towarzystwa. W obecnej sytuacji każde wsparcie finansowe będzie dla nas niezmiernie pomocne. Licząc na Państwa przychylność pozostajemy z wyrazami szacunku.

pismo do sponsorów – czytaj