-> Zebranie 12.4.2019

Zakład 1903Katedra i Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza na zebranie sprawozdawczo- wyborcze
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 (piątek) g. 13.00 przy Marcinkowskiego 1.

 

Program:
1. Licencja dla Zakładów Patomorfologii. Zasady przyznawania.
2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za lata 2016-2019. Udzielenie absolutorium.
3. Wybór władz Oddziału na lata 2019-2022.

 

Przewodniczący Oddziału                                Sekretarz Oddziału

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski                      dr n. med. B.J. Osiecka